Wanita Dambaan Qur’an

Islam menempatkan wanita pada posisi yang sangat mulia. Dalam Al-Qur’an, banyak ayat yang menggarisbawahi betapa pentingnya peran wanita dalam masyarakat, baik sebagai individu maupun dalam konteks keluarga dan sosial. Menjadi “Wanita Dambaan Qur’an” berarti menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang dituntunkan dalam kitab suci tersebut.

Ciri-Ciri Wanita Dambaan Qur’an

 1. Beriman dan Bertakwa Wanita dambaan Qur’an adalah wanita yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mereka selalu berusaha memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Al-Qur’an menyebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 35:”Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang Muslim, laki-laki dan perempuan yang Mukmin, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”
 2. Berakhlak Mulia Akhlak mulia adalah ciri utama wanita dambaan Qur’an. Mereka menunjukkan perilaku yang baik, sopan santun, dan menjaga adab dalam setiap aspek kehidupan. Rasulullah SAW bersabda:”Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
 3. Menjaga Kehormatan dan Aurat Wanita yang diinginkan oleh Al-Qur’an adalah yang menjaga kehormatannya dengan cara berpakaian yang sopan dan menutup aurat. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 31:”Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat.”
 4. Pendidikan dan Pengetahuan Islam menganjurkan setiap individu, termasuk wanita, untuk menuntut ilmu. Wanita dambaan Qur’an adalah yang selalu haus akan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Rasulullah SAW bersabda:”Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim.” (HR. Ibn Majah)
 5. Peran dalam Keluarga Wanita yang baik menurut Qur’an juga berperan aktif dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mereka berusaha menjadi istri yang baik dan ibu yang mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:”Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis kamu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”

Contoh Wanita Teladan dalam Islam

 1. Khadijah binti Khuwailid Khadijah adalah istri pertama Rasulullah SAW yang dikenal karena keimanannya yang kuat, dukungannya yang tak tergoyahkan, dan peran besarnya dalam menyebarkan Islam.
 2. Aisyah binti Abu Bakar Aisyah adalah istri Rasulullah SAW yang dikenal sebagai salah satu wanita paling berilmu. Beliau meriwayatkan banyak hadits dan menjadi sumber pengetahuan bagi banyak sahabat dan generasi setelahnya.
 3. Maryam binti Imran Maryam adalah ibu dari Nabi Isa AS dan dikenal karena kesucian dan ketakwaannya. Allah memuji Maryam dalam surat Ali-Imran ayat 42:”Dan (ingatlah) ketika malaikat berkata, ‘Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di seluruh alam.'”

Kesimpulan

Menjadi wanita dambaan Qur’an bukanlah hal yang mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Dengan terus meningkatkan keimanan, menjaga akhlak, menuntut ilmu, dan berperan aktif dalam keluarga serta masyarakat, seorang wanita dapat meraih derajat yang mulia di sisi Allah. Semoga kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, dapat mengambil teladan dari wanita-wanita mulia yang disebutkan dalam Al-Qur’an dan Hadits, serta berusaha untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah SWT.

Sumber:

 1. Al-Qur’an
 2. Hadits Bukhari dan Muslim
 3. Buku “Wanita dalam Pandangan Islam” oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi
 4. Artikel “Wanita Ideal Menurut Al-Qur’an” dari IslamOnline.net

4o

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top
Scan the code